Now showing items 1-1 of 1

    • Generátor GNSS signálu 

      Author: Šindelář Radek; Supervisor: Kačmařík Petr; Opponent: Kovář Pavel
      Cílem této bakalářské práce je sestavení toolboxu v jazyce MATLAB pro projekt Witch Navigator. Celý program obsahuje funkce pro generování jednotlivých navigačních pásem z určitých navigačních systémů jednotlivých družic. ...