Now showing items 1-1 of 1

  • FEASIBILITY STUDY TO IMPLEMENT AN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT TRANSMISSION LINK 

   Author: Cruz Karol Patricia; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá návrhem přenosového vedení zvláště vysokého stejnosměrného napětí pro dopravu elektřiny mezi Německem a Rakouskem přes území ČR.