Now showing items 1-1 of 1

  • Agrofotovoltaika, studie proveditelnosti: Využití FVE systémů v zemědělské krajině pro udržení vody v krajině. 

   Author: Jiří Bím; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Tato práce popisuje a navrhuje možná řešení spojení výroby elektrické energie a zemědělství. Tento nový směr můžeme nazvat jedním slovem agrofotovoltaika. Práce reaguje na vládní nařízení, přikazující zemědělcům chránit ...