Now showing items 1-2 of 2

  • Mezinárodní trh s plynem 

   Author: Aslanbek Balkizov; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Mezera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá trhem s plynem ve dvou vybraných zemích – v Německu a České republice. V teoretické časti zde analyzovány základní vlastnosti zemního plynu, jeho využiti v Evropě, současný stav trhu a ...
  • Strategie trhu s plynem 

   Author: Šárka Jablonská; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá trhem zemního plynu ve třech evropských zemích – v Rakousku, Slovenské republice a České republice. Jsou zde analyzovány druhy trhů, způsoby obchodování a následně cenotvorba, která v rámci ...