Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomická efektivnost energetického využití odpadu 

   Author: Ondřej Mráz; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit ekonomii výstavby a provozu zařízení pro energetické využití komunálního odpadu, ve srovnání s původním zdrojem tepla. Práce shrnuje použitelné technologie energetického využití ...