Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr výstavby a provozování závodu na energetické využití odpadu a jeho financování. 

   Author: Patrik Šimůnek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Diplomová práce se zabývá projektovým záměrem výstavby závodu energetického využití odpadu v podmínkách České republiky. V práci je popsána legislativa z oblasti energetiky a nakládání s odpady s důrazem na budoucí vývoj ...