Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení hodnoty ekonomického subjektu 

   Author: Lukáš Sýkora; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Žídek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Incad, s.r.o. k 1. červenci roku 2017. Tato práce slouží jako podklad k revizi strategických rozhodnutí bývalých majitelů společnosti. Práce je rozdělena na dvě části ...