Now showing items 1-1 of 1

  • Simulační výpočty exotických opcí 

   Author: Petr Sedlák; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   V diplomové práci jsou vytvořeny simulační výpočty pro ocenění asijské a calendar spread opce. Jako podkladové aktivum se používá futures kontrakt na ropu. Pro asijskou opci s fixní strike hodnotou jsou provedeny výpočty ...