• Power to Gas 

      Autor: Zimčík Jakub; Vedoucí práce: Průcha Petr; Oponent práce: Vítek Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
      Diplomová práce pojednává o systému Power to Gas (P2G), který umožňuje přeměnit energii z elektřiny v době jejího přebytku do plynného média (vodíku, metanu), které je lépe skladovatelné. V práci je zjištěný potenciál ...