• Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR 

      Autor: Zemánek Roman; Vedoucí práce: Kocián Martin; Oponent práce: Krejcar Rostislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
      Diplomová práce se zaměřuje na zdroje elektrické energie ve světě, ze kterých vybírá zejména ty vhodné pro zapojení do virtuální elektrárny, což je skupina menších decentrálních zdrojů navenek se tvářících jako jedna ...