• Posouzení přínosů technologií inteligentní domácnosti 

      Autor: Zeidler Tomáš; Vedoucí práce: Šafránek Jaroslav; Oponent práce: Kalčev Petr
      Tato práce se zabývá problematikou inteligentních domácností a skládá se ze dvou částí. První část je teoretická a jejím úkolem je představit v současné době nejrozšířenější technologie inteligentních domácností a jejich ...