• Economic evaluation of centralized and autonomous power supply systems in oil and gas industry 

      Autor: Ershov Vadim; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Zadák Miroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      The thesis considers the technical - economic evaluation of centralized and autonomous power supply systems in oil and gas industry. Autonomous power supply system has been implemented for power system optimization and ...