• Implementing sustainable e-mobility system in Czech Electricity Market 

      Autor: Yaman Busra; Vedoucí práce: Knápek Jaroslav; Oponent práce: Kovalenko Olga
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
      Diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozvoje elektromobility v podmínkách České republiky. V úvodu je uveden širší kontext problematiky a důvody přechodu k elektromobilům. Následuje popis současného stavu elektromobility ...