• Posouzení možnosti alternativního vytápění objektů dendrologické zahrady ve VÚKOZ, v.v.i. 

      Autor: Kyjevská Nicola; Vedoucí práce: Weger Jan; Oponent práce: Beneš Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
      Tato práce je věnována posouzení několika možných náhrad plynových kotlů jako zdroje vytápění vybraných objektů Dendrologické zahrady ve VÚKOZ, v.v.i. První část se zabývá analýzou současného stavu vybraných objektů a ...