Now showing items 1-1 of 1

    • Technicko-ekonomická optimalizace rekonstrukce rodinného domu 

      Author: Vrbecký Karel; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Jäger Milan
      V této diplomové práci je popsána aktuální kategorizace budov z hlediska energetické náročnosti. Dále je představen konkrétní objekt, u kterého je po technické i ekonomické stránce zhodnocen jeho současných stav hospodaření ...