Now showing items 1-1 of 1

  • Elektromobilita v Praze 

   Author: Štefan Kecskes; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vrba Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato diplomová práce se nejprve zabývá popisem rozvoje elektromobility ve světě, v ČR a v Praze. Důraz je kladen na země, jejichž rozvoj elektromobility by mohl ovlivnit nebo predikovat budoucí rozvoj v ČR (např. Německo, ...