Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza a možnosti predikce rozdílů cen českého a německého denního trhu s elektřinou 

   Author: Václavek Ondřej; Supervisor: Kratochvíl Štěpán; Opponent: Vinkler Karel
  • Modelování energetických trhů agentními systémy 

   Author: Arne Lilienkamp; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vinkler Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Vytvoření plně integrovaného evropského trhu s elektřinou je omezeno fyzickými omezeními, která jsou způsobena zvláštním charakterem elektřiny jako obchodovaného zboží. Přetížení přenosových kapacit mezi různými oblastmi ...
  • Postupy při analýze výrobní přiměřenosti ES ČR ve střednědobém časovém horizontu 

   Author: Sýkora Jakub; Supervisor: Vinkler Karel; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Obsahem této diplomové práce je použití metod využívaných při analýze výrobní přiměřenosti ve společnosti ČEPS. V první části je analyzován současný výrobní mix a předpoklad jeho vývoje v nejbližších letech jak pro ČR, tak ...