Now showing items 1-1 of 1

    • Inteligentní systémové ochrany před bleskem 

      Author: Velínský Pavel; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Kutáč Jiří
      Diplomová práce se zabývá problematikou lokalizace bleskových výbojů, jejich prokazatelnou detekcí a návrhem čítače bleskových proudů, s následnou ekonomickou analýzou a optimalizací navrženého řešení. Cílem této práce je ...