• Ekonomika obnovitelnlých zdrojů energie 

      Autor: Lenka Bothata Godfrey; Vedoucí práce: Knápek Jaroslav; Oponent práce: Valentová Michaela
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)