Now showing items 1-1 of 1

    • Ekonomika obnovitelnlých zdrojů energie 

      Author: Lenka Bothata Godfrey; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Valentová Michaela
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)