Now showing items 1-1 of 1

    • Ekonomická životaschopnost malých modulárních reaktorů v ČR 

      Author: Václavek Martin; Supervisor: Sklenka Lubomír; Opponent: Líman Jakub
      Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití, vhodnými lokalitami pro umístění a ekonomickou životaschopností malých modulárních reaktorů v České republice. Navržené varianty autor práce ekonomicky posoudil pomocí ...