• Benchmarking cloudových řešení na základě dat ze síťového provozu 

      Autor: Uhlíř Vojtěch; Vedoucí práce: Kencl Lukáš; Oponent práce: Klíma Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
      Předmětem této diplomové práce je inovativní metoda pro porovnání cloudových poskytovatelů z hlediska síťové odezvy globálních cloudových služeb. K získání reálných dat byla zasádně rozšířena a vylepšena existující platforma ...