• Audit účetní závěrky podniku 

      Autor: Tulach Vojtěch; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Jelínek Filip
      Teoretická část této práce se věnuje popisu a definici účetního auditu, legislativnímu rámci a mezinárodním auditorským standardům. V teoretické části jsou dále popsány pracovní postupy auditora při ověřování účetní závěrky ...