Now showing items 1-1 of 1

    • Audit účetní závěrky podniku 

      Author: Tulach Vojtěch; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Jelínek Filip
      Teoretická část této práce se věnuje popisu a definici účetního auditu, legislativnímu rámci a mezinárodním auditorským standardům. V teoretické části jsou dále popsány pracovní postupy auditora při ověřování účetní závěrky ...