Now showing items 1-7 of 7

  • Analýza projektu FVE na rodinném domě v současných legislativních podmínkách 

   Author: Kalina Zbyněk; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Tato diplomová práce se věnuje tématu výstavby a provozování malé fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu. Celá rozsáhlá problematika je rozebrána od dostupných technologií a principu fungování FVE až po analýzu ...
  • Ekonomické vyhodnocení provozu FVE na střeše rodinného domu 

   Author: Vobořil David; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je ekonomické vyhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny instalované na střeše konkrétního rodinného domu v současných legislativních a ekonomických podmínkách. Pro kvantifikování přínosů investice ...
  • Topic of the Master Thesis "Smart House" 

   Author: Makarova Anastasiia; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Truxa Jan
   The goal of this diploma thesis is to determine the concept of the smart house, why it is important for modern society, and which problems may be solved by implementation of the smart house technologies widely. After a ...
  • Využití větru k temperaci rekreačního objektu 

   Author: Fencl Pavel; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Truxa Jan
   Má diplomová práce se zabývá temperací rekreačních objektů. Skládá se z několika částí. První kapitola uvádí čitatele do problému, kterým je temperace rekreačního objektu. Druhá kapitola popisuje vlastnosti referenčního ...
  • Využití větru k temperaci rekreačního objektu 

   Author: Fencl Pavel; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Truxa Jan
   Má diplomová práce se zabývá temperací rekreačních objektů. Skládá se z několika částí. První kapitola uvádí čitatele do problému, kterým je temperace rekreačního objektu. Druhá kapitola popisuje vlastnosti referenčního ...
  • Zajištění energetických potřeb turistického objektu 

   Author: Faltys Zdeněk; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá problematikou ostrovního provozu na příkladu vybraného objektu. Teoretická část se věnuje ostrovnímu systému a jeho komponentů, kde jsou popisovány jejich funkce v systému. Praktická část se věnuje ...
  • Zásobování rodinného domu energií 

   Author: Burda Michal; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se zabývá zásobováním energií staršího rodinného domu v rekonstrukci se současnými legislativními podmínkami a dotačními možnostmi. Nejdříve jsou stanoveny energetické potřeby rodinného domu, jako tepelné ...