Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza tržní pozice firmy 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Roučková Iveta; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Obsahem této práce je marketingová analýza trhu s průmyslovými elektronkami. Cílem práce je provést marketingovou analýzu tržní pozice firmy Tesla ElectronTubes na českém trhu. Tato práce tedy popisuje výrobky Tesla ...
  • Analýza tržní pozice firmy 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Roučková Iveta; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem této práce je marketingová analýza trhu s průmyslovými elektronkami. Cílem práce provést marketingovou analýzu a navrhnout strategii pro tento trh pro firmu Tesla Electubes.
  • Průzkum trhu generátorových elektronek 

   Author: Linhartová Adéla; Supervisor: Roučková Iveta; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Cílem této diplomové práce bylo analyzovat trh generátorových elektronek pro společnost TESLA Electrontubes s.r.o. Nejdříve jsou zde teoreticky popsány analýzy a strategie, které by v průzkumu trhu neměly chybět. Dále jsou ...