Now showing items 1-1 of 1

    • Využití větru pro zásobování energií malé obce 

      Author: Palanský Michal; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kusý Petr
      Diplomová práce se zabývá výrobou, distribucí a využitím větrné energie. V první části jsou popsány principy výroby elektrické energie z větru a způsoby jejího využití. Dále práce klade důraz na vztahy mezi subjekty na ...