Now showing items 1-1 of 1

    • Dopad využívání OZE na elektrizační soustavu ČR 

      Author: Novotný Jan; Supervisor: Kloubec Milan; Opponent: Králík Tomáš
      Tato práce se zaměřuje na analýzu dopadu zavádění obnovitelných zdrojů energie na elektrizační soustavu České republiky. Je zaměřena na vícenáklady a externality spojené s podporou a provozem fotovoltaických a větrných ...