Now showing items 1-3 of 3

  • Dimenzování průřezů kabelů pro PREdistribuci, a.s. v síti 22 kV 

   Author: Muška Jakub; Supervisor: Kocourek Tomáš; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inteligentní systémové ochrany před bleskem 

   Author: Velínský Pavel; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Kutáč Jiří
   Diplomová práce se zabývá problematikou lokalizace bleskových výbojů, jejich prokazatelnou detekcí a návrhem čítače bleskových proudů, s následnou ekonomickou analýzou a optimalizací navrženého řešení. Cílem této práce je ...
  • Systémová analýza místa připojení objektu k bleskovému výboji 

   Author: Fořt Radim; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Kutáč Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Diplomová práce se zabývá problematikou přímých ochran před bleskovým výbojem, konkrétně optimalizací vnější ochranné soustavy. V úvodu práce je popsán vznik, průběh a důležité parametry bleskových výbojů. V další části ...