Now showing items 1-1 of 1

  • Využití Realných opcí pro hodnocení investic cloudových technologií 

   Author: Mastný Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Tato práce popisuje teorii reálných opcí (ROT) a přirovnává její vlastnosti k charakteristikám cloud computingu. Na základě tohoto spojení vyslovujeme myšlenku o využití reálných opcí k ohodnocení flexibility, kterou cloud ...