Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza hodnocení stavu vybraného rozvodného zařízení v distribuční soustavě 

   Author: Šmaus František; Supervisor: Hejhal Martin; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou hodnocení stavu vybraných zařízení v distribučních transformátorových stanicích. V teoretické části je věnována pozornost především termínu asset management, strategiím správy aktiv ...
  • Analýza investičních možností do obnovitelných zdrojů v České republice 

   Author: Hrbek Jan; Supervisor: Lachmanová Michaela; Opponent: Hájek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Evropa se snaží více a více využívat obnovitelných zdrojů k výrobě energie, aby využívání obnovitelných zdrojů rostlo, musí být obnovitelné zdroje pro investora ekonomicky zajímavé. Toho je v současné době docíleno pomocí ...
  • Analýza opatření pro zlepšení ukazatelů kvality dodávky elektrické energie 

   Author: Mengr Miroslav; Supervisor: Brettschneider Zbyněk; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi provozování distribuční soustavy a poskytuje návrhy na opatření pro zlepšení kvality dodávky elektrické energie. Toto zlepšení je cíleno na snížení ukazatelů nepřetržitosti distribuce ...
  • Analýza spotřeby elektřiny v České republice 

   Author: Hanzal Lukáš; Supervisor: Lachmanová Michaela; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou možných vlivů působících na velikost spotřeby elektřiny v České republice. Hlavním cílem práce je analyzovat faktory mající vliv na spotřebu elektřiny jak z dlouhodobého, tak z ...
  • Postupy při analýze výrobní přiměřenosti ES ČR ve střednědobém časovém horizontu 

   Author: Sýkora Jakub; Supervisor: Vinkler Karel; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Obsahem této diplomové práce je použití metod využívaných při analýze výrobní přiměřenosti ve společnosti ČEPS. V první části je analyzován současný výrobní mix a předpoklad jeho vývoje v nejbližších letech jak pro ČR, tak ...
  • Statistická analýza variability energetických zdrojů 

   Author: Lachmanová Michaela; Supervisor: Staňková Helisová Kateřina; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)