Now showing items 1-2 of 2

  • Rekonstrukce elektrické části podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice 

   Author: Řehořová Barbora; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Lžičař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na technický návrh a ekonomické vyhodnocení úpravy elektrického napájení podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice. Důvodem úpravy je možná úspora na množství nakupované elektřiny pomocí ...
  • Transformovna 110/22 kV letiště Ruzyně 

   Author: Lžičař Petr; Supervisor: Růžek David; Opponent: Sváda Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)