Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení možnosti alternativního vytápění objektů dendrologické zahrady ve VÚKOZ, v.v.i. 

   Author: Kyjevská Nicola; Supervisor: Weger Jan; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce je věnována posouzení několika možných náhrad plynových kotlů jako zdroje vytápění vybraných objektů Dendrologické zahrady ve VÚKOZ, v.v.i. První část se zabývá analýzou současného stavu vybraných objektů a ...