Now showing items 1-1 of 1

  • Regulace v sektoru telekomunikací 

   Author: Kateřina Kronďáková; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Kudrnáčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce „Regulace v sektoru telekomunikací“ je rozdělena do dvou hlavních celků. První část diplomové práce je zaměřena na zhodnocení legislativního vývoje sektorové regulace v odvětví elektronických komunikací. ...