Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomická efektivnost výroby biometanu 

   Author: Pavlíček Petr; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Kajan Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Byla provedena komplexní technicko-ekonomická analýza palivového cyklu bioplynu. Bioplyn lze spálit v kogenerační jednotce, nebo může být upraven na biometan, který je možno použít pro stejné aplikace jako zemní plyn. Obě ...