Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomická efektivita lokální distribuční soustavy 

   Author: Soukupová Zuzana; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Jelenecký Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem lokálních distribučních sítí, které představují pro dnešní energetiku perspektivní cestu k prosazení moderních technologií a nových systémových přístupů. Práce zařazuje lokální ...
  • Kompenzace jalového výkonu v síti PREdistribuce 

   Author: Jelenecký Vojtěch; Supervisor: Kocourek Tomáš; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v distribuční soustavě společnosti PREdistribuce. V první části se zabývá přehledem jednotlivých prvků distribuční soustavy, které ovlivňují jalový výkon. Hlavním ...