Now showing items 1-5 of 5

  • Analýza efektivnosti provoznich podpor bioplynovych stanic 

   Author: Borufka Martin; Supervisor: Jelínek Filip; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce analyzuje efektivnost provozních podpor bioplynových stanic. Práce na začátku představuje bioplynové stanice a bioplyn obecně, dále analyzuje využívané systémy podpor obnovitelných zdrojů energie. Součástí práce ...
  • Audit účetní závěrky podniku 

   Author: Tulach Vojtěch; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Jelínek Filip
   Teoretická část této práce se věnuje popisu a definici účetního auditu, legislativnímu rámci a mezinárodním auditorským standardům. V teoretické části jsou dále popsány pracovní postupy auditora při ověřování účetní závěrky ...
  • Model použití akumulace elektřiny 

   Author: Šmíd Jakub; Supervisor: Jelínek Filip; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se věnuje akumulaci elektrické energie. V první části diplomové práce jsou rozebrány nejběžnější technologie akumulace elektřiny. Je popsán princip jejich funkce, technické a ekonomické parametry, ...
  • Posouzení možností změny paliva teplárny z důvodu splnění nových emisních limitů 

   Author: Pilař Martin; Supervisor: Jelínek Filip; Opponent: Hrochová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Diplomová práce se zaměřuje na možnost změny paliva pro teplárnu v Kdyni, jenž spaluje hnědé uhlí, v souvislosti s novými emisními limity, které nabydou účinnosti 1. 1. 2018 a současný provoz je nesplňuje. Nejprve je popsán ...
  • Tržní ocenění elektřiny z FVE 

   Author: Jelínek Filip; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)