Now showing items 1-1 of 1

    • Analýza vývoje průměrné mzdy v ČR 

      Author: Janochová Markéta; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Kříž Radko
      Diplomová práce se zabývá analýzou chronologického vývoje průměrné hrubé mzdy v České republice za období 2004 - 2014. Pojednává o teoretických východiskách ukazatele, metodikách zjišťování a principech ekonometrických ...