Now showing items 1-1 of 1

    • Optimalizace skladových kapacit logistického řetězce 

      Author: Janda Jakub; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Šiška Jindřich
      Cílem této práce je podat souhrnné informace o lokalizaci skladových objektů. V první části je vysvětlen princip lokalizace, ukázka lokalizačních faktorů a vysvětlení jednotlivých lokalizačních modelů. Ve druhé části práce ...