Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava firmy na recertifikaci SMK podle požadavků ISO 9001:2015 

   Author: Jan Veselý; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Hlavním cílem této diplomové práce je připravit organizaci na recertifikaci systému managementu kvality podle požadavků normy ISO 9001:2015. Práce vymezuje pojmy kvalita, systém managementu kvality, proces a pojem certifikace. ...