Now showing items 1-1 of 1

    • Řízení jakosti s využitím modelu START 

      Author: Glavan Srđan; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Zmatlík Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)