Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační úlohy v rámci Smart Grids. Dimenzování komunikačních sítí a datového úložiště včetně nákladového modelu. 

   Author: David Košut; Supervisor: Glac Pavel; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem této práce je popsat komunikační úlohy chytrých distribučních trafostanic (VN/NN) v rámci smart grid. Mimo samotných komunikačních úloh jsou popsány také jednotlivé komunikační technologie a protokoly pomocí kterých ...
  • Potenciál systému řízení spotřeby v distribuční síti PRE 

   Author: Martínek Jakub; Supervisor: Glac Pavel; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit potenciál řízení spotřeby na území distribuční společnosti PREdi zahrnující oblast Prahy a přilehlých Roztok z pohledu jak ekonomické využití tak zvýšení zabezpečení dodávek elektrické ...