Now showing items 1-1 of 1

    • Politika Evropské unie na poli Smart Grids 

      Author: Domin Jiří; Supervisor: Kloubec Milan; Opponent: Křivanec Lukáš
      Tato diplomová práce pojednává o technologii Smart Metering a Smart Grids a jejich využití v elektroenergetickém odvětví v rámci Evropské unie. Nejprve popisuje historii i současný stav v tomto oboru a porovnává je s možným ...