Now showing items 1-1 of 1

    • Využití kogenerace pro veřejný bazén 

      Author: David Robin; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kratochvíl Štěpán
      Tato diplomová práce se zabývá využitím kogenerace pro veřejný bazén. V první části této práce jsou shrnuty poznatky o kombinované výrobě elektřiny a tepla, se zaměřením na mikrokogeneraci s ekonomicko-technického pohledu. ...