• Analýza investiční strategie skupiny ČEZ 

   Autor: Titenko Mikhail; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se zabývá analýzou investiční strategie skupiny ČEZ. Z přehledu investiční aktivity ČEZ, a.s. v oblasti fúzí, akvizic a prodeje společností je v textu nejprve proveden popis technických charakteristik a důvodů ...
  • Analýza návratnosti investic do nízkoenergetických technologií pro historické objekty 

   Autor: Holec Martin; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Ekonomická efektivnost využití bioplynu 

   Autor: Haba Tomáš; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Energetická náročnost výroby elektrické energie 

   Autor: Matúška Ján; Vedoucí práce: Bejbl Jan; Oponent práce: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Energetické využití inteligentních kabelů pro rodinný domek 

   Autor: Zoulová Martina; Vedoucí práce: Vastl Jaromír; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů 

   Autor: Ľudma Tomáš; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce srovnává společnosti podnikající ve stejném odvětví se sídlem či zastoupením v České republice. Společnosti spadají do ekonomické činnosti dle klasifikace CZ NACE do kategorie 27320 - Výroba elektrických vodičů ...
  • Hodnocení provozu teplárny při spoluspalování biopaliva s fosilním palivem 

   Autor: Bejbl Jan; Vedoucí práce: Habřinský Jindřich; Oponent práce: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelování a hodnocení investic do tepelných elektráren 

   Autor: Vodička Pavel; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace spotřeby elektřiny v energetické výrobě (teplárně) 

   Autor: Dobiáš Pavel; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Porovnání systémů podpor obnovitelných zdrojů energie v jednotlivých zemích EU 

   Autor: Drobný Lukáš; Vedoucí práce: Knápek Jaroslav; Oponent práce: Bejbl Jan
   V dnešnej dobe je v popredí trend podnecovania výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Avšak na to, aby bola na trhu energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov konkurencieschopná voči ostatných zdrojom energie a zaujímavá ...
  • Regulace trhu a vliv na efektivitu v energetice 

   Autor: Minařík Lukáš; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rozvoj e-mobility z pohledu E.ON Czech 

   Autor: Vlahović Nikola; Vedoucí práce: Koláček Petr; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Technicko-ekonomické bezpečnostní hodnocení výstavby 3. a 4. bloku JE Temelín 

   Autor: Šťastný Ondřej; Vedoucí práce: Frýbort Jan; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Určení hodnoty firmy dle odvětví činnosti 

   Autor: Strial Štěpán; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá určením hodnoty firmy dle odvětví činnosti. Úvodní část seznamuje s obecným postupem a metodami určení hodnoty firmy. Popsány jsou zejména metody diskontovaných peněžních toků, které jsou využívány ...
  • Vliv zvýšení ceny uhlí na cenu tepla 

   Autor: Spálenka Bohumil; Vedoucí práce: Bejbl Jan; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zásobování budov teplem pomocí rychle rostoucích dřevin 

   Autor: Solar Michal; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)