• Analýza spolehlivosti distribuce elektřiny se zaměřením na venkovní vedení VN 

      Autor: Felcman Tomáš; Vedoucí práce: Barochovský Josef; Oponent práce: Krejcar Rostislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
      Obsahem této diplomové práce je analýza instalace dálkově ovládaných a inteligentních prvků na venkovním vedení vysokého napětí v síti ČEZ Distribuce, a.s. s cílem zvyšování spolehlivosti distribuce elektřiny. V práci ...