• Usage of solar trackers to improve efficiency of PV systems 

      Autor: Balzhinimaev Badma; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Vybíralík František
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
      The thesis considers the usage of solar trackers as the way to increase efficiency of PV systems in a decentralized area in the south-eastern part of Russia. Implementation of solar trackers is presented in the case study ...