• Rizika podnikání 

      Autor: Audolenský Ondřej; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Spiesová Daniela
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)