• Marketingová komunikace nového výrobku 

      Autor: Adamec Tomáš; Vedoucí práce: Svatoš Jakub; Oponent práce: Podivínský Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)