Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce elektrické části podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice 

   Author: Řehořová Barbora; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Lžičař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na technický návrh a ekonomické vyhodnocení úpravy elektrického napájení podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice. Důvodem úpravy je možná úspora na množství nakupované elektřiny pomocí ...