Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti zavedení Smart-tarifu v ČR a vyhodnocení ekonomických důsledků 

   Author: Řeháček Petr; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Hrochová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Práce se zabývá možností zavedení obchodního modelu na bázi smart tarifu v ČR a s tím spojenými ekonomickými důsledky. Zaměřuje se v první řadě na rešerši legislativního a tržního prostředí, dostupných technologií, zkušeností ...