Now showing items 1-1 of 1

    • Stanovení hodnoty firmy 

      Author: Marousek Tomáš; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Říhová Ivana
      Předmětem této diplomové práce je ocenění podniku Medicton Group s.r.o. s použitím výnosových metod ocenění. První část práce je věnována teoretickým postupům, přístupům a definicím. Druhá část je zaměřena na charakteristiky ...